Crna blažujka

Prodaja građevinske opreme. Trudimo se u svakom trenutku da imamo dobar lager i da možemo isporučiti građevisnku opremu u najkraćem roku

Crna blažujka

Crna blažujka
kineska 2 klasa 2440 x 1220 x 20 mm

Crna blažujka
ruska breza 1 klasa 2500 x 1250 x 21 mm